13 December 2008

PANDANGAN DI KUALA PENG. KUBUR/TAKBAI


Pandangan pekan Takbai dilihat dari jeti boat
penambang di Pengkalan Kubur. Dua buah feri
diantara dua buah negara sedang berselisih, feri
warna kuning dari Malaysia manakala feri
warna biru dari negara jiran iaitu Thailand.
Aktiviti sebegini berlaku setiap hari, ini adalah
satu-satu nya alat penghubung diantara kedua
negara yang berjiran bagi penduduk disekitar
Pengkalan Kubur khususnya Negeri Kelantan
umunnya.


Diatas feri Thailand dari Takbai menuju ke jeti
Malaysia diPengkalan Kubur.


Pandangan jeti boat penumpang di Pengkalan
Kubur dilihat dari Takbai Thailand.


Pandangan jeti feri diPengkalan Kubur dilihat
dari Takbai Thailand.

No comments: