16 October 2009

Panduan pertama(RAE)

Salam, seperti yang dijanjikan sebelum memulakan kata seterusnya ada beberapa perkara yang perlu anda ketahui sebelum menduduki peperiksaan radio amatur (RAE).

Topik yang perlu anda ketahui adalah seperti berikut:
    (i) teori asas elektrik, elektronik dan radiokomunikasi ;

    (ii) teori dan pengendalian apa-apa kelengkapan radio amatur termasuklah sistem antena, talian pemancar, transistor, penguat dan modulasi frekuensi dan teknik-teknik jalur sisi tunggal ;

    (iii) peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta yang terpakai bagi penubuhan dan pengendalian stesen yang melaksanakan perkhidmatan eksperimen amatur ; dan

    (iv) Peraturan-Peraturan Radio Pertubuhan Telekomunikasi Antarabangsa yang terpakai bagi pengendalian stesen yang melaksanakan perkhidmatan eksperimen amatur dan peruntukan-peruntukan yang berhubung dengan pengendalian stesen secara am.

[Pin. P.U. (A) 261/2001]

No comments: