16 November 2009

Panduan ke tujuh belas (RAE)


Definisi stesyen radio
"stesyen pantai" ertinya suatu stesyen darat dalam

perkhidmatan bergerak maritim;

"stesyen penerimaan berita" ertinya suatu stesyen

yang dimaksudkan bagi penerimaan utusan berita

pelbagai destinasi;

"stesyen penggera wayarles" ertinya suatu stesyen

yang memperuntukkan sistem penggera keselamatan

yang menggunakan radiokomunikasi;

"stesyen penyiaran" ertinya suatu stesyen tetap

yang digunakan bagi memperuntukkan satu perkhidmatan

penyiaran atau lebih;

"stesyen penghantar penyiaran" ertinya suatu stesyen

tetap yang digunakan untuk menyiarkan melalui

penghantaran penyiaran dan perkhidmatan sampingan

dalam saluran spektrum yang ditentukan;

"stesyen pengulang penyiaran" ertinya suatu stesyen

yang digunakan bagi penerimaan radiokomunikasi dari

penghantar dan bagi siaran automatik radiokomunikasi

kepada penerima;

"stesyen pesawat udara" ertinya suatu stesyen yang

ditempatkan dalam apa-apa pesawat udara;

"stesyen radiolokasi" ertinya suatu stesyen radiopenentuan

yang digunakan dalam perkhidmatan radiolokasi bagi

tujuan selain perkhidmatan radionavigasi;

"stesyen radionavigasi" ertinya suatu stesyen

radiopenentuan yang digunakan bagi tujuan perkhidmatan

radionavigasi;

"stesyen radiopenentuan" ertinya suatu stesyen yang

digunakan bagi tujuan radiopenentuan;

"stesyen satelit amatur" ertinya suatu steysen

angkasa lepas dalam perkhidmatan satelit amatur;

"stesen satelit penyiaran" ertinya suatu stesen angkasa

lepas dalam perkhidmatan satelit penyiaran;

"stesyen satelit tetap" ertinya suatu stesyen angkasa

lepas dalam perkhidmatan satelit tetap;

"stesyen tetap" ertinya suatu stesyen yang terletak

dalam suatu lokasi yang dinyatakan dan diniatkan bagi digunakan

dalam lokasi yang dinyatakan itu;

[Pin. P.U. (A) 277/2001]

1. Yang manakah di antara stesyen radio amatur

berikut ditakrifkan . sebagai stesyen yang

bekerja dengan satelit radio amatur?

a) Stesyen satelit radio amatur

b) Stesyen bergerak radio amatur

c) Stesyen mudahalih radio amatur

d) Stesyen bumi radio amatur

No comments: