24 November 2009

Panduan ke dua puluh enam (RAE)


Diod
Kebanyakan diod diperbuat daripada germanium
atau hablur silicon. Bahan ini diubah suai melalui
proses ‘pendopan’ sama ada dengan fosforus
(untuk menghasilkan bahan jenis ‘N’) atau boron
(untuk menghasilkan bahan jenis ‘P’). Pencantuman
lapisan hablur jenis N dengan lapisan hablur jenis P
akan menghasilkan diod dan titik di mana kedua-
dua lapisan bertemu dikenali sebagai simpang PN.
Setiap lapisan mempunyai titik sambungan
luarannya sendiri dan ditandakan sebagai anod
(positif) dan katod (Negatif).

Apabila bahan N disambung ke pengkalan positif
bateri sementara bahan P pula disambung ke
negatif bateri (arah terbalik), rintangan yang sangat
tinggi terbentuk di simpang PN. Keadan ini akan
menghalang aliran arus di dalam litar.

Apabila sambungan tadi diterbalikkan (arah ke depan)
negatif bateri disambung ke bahan N dan positif
bateri ke bahan P rintang yang rendah terbentuk
di samping PN. Keadan ini akan membenarkan
arus mengalir dan diod dikatakan berada dalam
keadaan beraliran.
Wafer silicon nipis yang disalut pada sebelah
permukaannya dengan fosforus dan pada sebelah
permukaan yang satu lagi dengan sebatian Boron
akan diproses di dalam relau. Ini akan
menghasilkan bahan separuh pengalir yang
mempunyai dua kawasan N dan P yang dipisahkan
oleh simpang PN. Kawasan N mempunyai jumlah
elektron yang berlebihan sementara kawasan P
pula mempunyai jumlah elektron yang berkurangan
(Lubang). Ciri-ciri elektrik bahan ini merupakan
asas kepada elektronik keadaan pepejal.
Petikan dari elektronik mekanik motor

1. Kawasan bagi Suatu diod simpang dimana
tiada lubang bebas atau tiada kewujudan elektron
dipanggil,

a) Anod
b) Katod
c) Kawasan susutan
d) Semikonduktor

Soalan dalam bahasa inggeris

1. The area of a diode junction where no free

holes or electrons exist is called the:

a) Anode

b) Cathode

c) Depletion region

d) Semiconductor

Bentuk Gelonbang AU Terterus
Gelombang sinus merupakan bentuk gelombang
arus ulang alik (AU) lazim. Walaupun demikian
dalam sesetengah kes bentuk gelombang ini
perlu ditukar kepada bentuk gelombang arus
terus (AT).

Pertukaran gelombang AU kepada AT dikenali
sebagai ‘penerusan’. Proses penerusan gelombang
AU dilaksanakan dengan menghalang gelombang
AU dari jatuh ke nilai kurang daripada sifar volt.

Penerusan gelombang penuh menghasilkan keluaran
dengan bahagian negatif setiap gelombang bertukar
menjadi positif. Kaedah ini akan menyebabkan
bahagian negatif gelombang diterbalikkan pada
garisan kosong volt supaya menjadi nilai positif.

Tindakan ini memerlukan pemasangan empat
Diod dengan susunan khas ke dalam litar AU
Yang dinamakan penerus titi (the bridge rectifier)


Ralat:Input AC tiada polariti (+/_)
Petikan dari elektronik mekanik motor
1. Suatu litar yang terdiri daripada empat diod
yang menghasilkan penerus gelombang penuh
"DC" daripada sebuah pengubah dipanggil:

a) Liter terseimbang
b) Penerus titi
c) Beban semu
d) Pengatur

No comments: