21 October 2009

Panduan ke enam (RAE)

Radiokomunikasi (Sambungan)

SIJIL PENGENDALI RADIO AMATUR
(AROC)
MEMBUKTIKAN MEMPUNYAIM PENGALAMAN
YANG BAIK DALAM BIDANG & OPERASI STESYEN
RADIO DGN BETUL & BERTANGGUNG JAWAB
DIBAWAH PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG.

Petikan dari ASTRA

1. Tanggungjawab anda sebagai pemegang
lesen radio amatur adalah anda mestilah:
a) membenarkan lain-lain pengendali radio
untuk mengendalikan stesen anda atas
permintaan
b) hadir apabila stesyen dikendalikan
c) bertanggungjawab bagi pengendalian stesyen
yang betul menurut Peraturan-peraturan
Radiokomunikasi
d) memberitahu Kementerian Tenaga, Air den
Komunikasi sekiranya terdapat lain-lain
amatur yang bertindak sebagai pengendali
stesyen andaRUJUKAN CALLSIGN MENGIKUT NEGERI
DI MALAYSIA YANG DI UNTUKKAN OLEH ITU.
-SEM.MALAYSIA - KELAS A - 9M2
-SEM.MALAYSIA - KELAS B - 9W2
-SABAH - KELAS A - 9M6
-SABAH - KELAS B - 9W6
-SARAWAK - KELAS A - 9M8
-SARAWAK - KELAS B - 9W8
Dari data di atas dapatlah kita menbuat rumusan bahawa
9WAA ke 9WZZ dan 9MAA ke 9MZZ adalah di untukkan
kepada negara Malaysia.

Contoh soalan adalan seperti berikut:
2. Awalan "callsign" antarabangsa yang
diperuntukan untuk Malaysia bagi semua
stesyen yang terdedah kepada hubungan
umum antarabangsa dan lain-lain stesyen yang
berkemampuan menyebabkan gangguan
memudaratkan yang melampaui I, sempadan
Malaysia oleh Kesatuan Telekomunikasi
Antarabangsa (lTU) ialah:
a) 9WAA hingga 9WZZ
b) 9MAA hingga 9MZZ
c) 9M0 hingga 9M9
d) pilihan (a) dan (b) di atasPERKARA YANG TIDAK DIBENARKAN SEMASA MENGENDALIKAN
RADIO AMATUR
-Tidak boleh digunakan bagi tujuan komersal.
-Membuat penghebahan atau siaran umum.
-Menyiarkan lagu.
-Politik, ugama dan perkara-perkara luncah
-Menyinggung perasaan rakan ham yang lain


Contoh soalan seperti berikut:
3. Pengendali radio amatur boleh melakukan
aktiviti-aktiviti berikut dengan radionya
kecuali:
a) berhubung ke seluruh pelusuk dunia
b) berhubung dengan angkasawan ketika
beredar mengelilingi bumi
c) menyediakan perkhidmatan penyiaran
kepada orang awam
d) memberi bantuan ketika kecemasan dan
bencana alam dengan menyediakan
perhubungan bilamana perkhidmatan
perhubungan biasa gagal atau tidak dapat
digunakanPERKARA YANG DIBENARKAN
-Berkomunikasi Dengan Radio HF Seluruh Dunia.
-Berkomunikasi Mengunakan Radio VHF/UHF.
-Memberi Khidmat Komunikasi Ketika Bencana.
-Pembuatan Radio, Pancaran, Penerimaan &
Antena.
-Berkomunikasi di Orbit Satelit Tanpa Kos.
-Kajian: ATV, Slow Scan TV & Hantaran Gambar
Mengunakan Faksimili,

Petikan dari ASTRA

Berdasarkan fakta diatas komunikasi yang boleh
dilakukan hanya sesama rakan amatur.

Contoh soalan adalah seperti berikut:
4. Stesyen radio amatur hanya boleh digunakan
untuk berhubung dengan:
a) lain-lain , stesyen radio rangkaian persendirian
b) lain-lain stesyen penyiaran
c) lain-lain stesyen radio amatur
d) sebuah stesyen radio haramSTESYEN DIPENGKALAN (BASE)
Bermaksud radas yang dipasang dan digunakan pada alamat
yang tercatat di dalam lesen yang dikeluarkan oleh SKMM

Contoh soalan adalah seperti berikut:
5. Stesyen radio amatur yang dikendalikan dari
tempat sebagaimana yang dinyatakan dalam
penruntukan radas stesyen amaturnya dipanggil:
a) Stesyen radio amatur terkhusus
b) Stesyen pangkalan
c) Stesyen bergerak
d) Stesyen mudahalihUNTUK MENGENDALI RADIO AMATUR
-Mestilah memiliki lesen peruntukan radas (Apparatus Assigment)
-Dikeluarkan dan dikawal selia oleh SKMM

Contoh soalan adalah seperti berikut:
6. Pentadbiran bagi perkhidmatan radio
amatur di Malaysia dikendalikan oleh:
a) Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa
b) Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia
Malaysia
c) Pesatuan Radio Amatur Antarabangsa
d) Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi

No comments: