20 October 2009

Panduan kelima (RAE)

Radiokomunikasi

Setiap keterangan atau tajuk disusuli dengan contoh soalan, sekiranya
ulasan yang saya berikan itu sukar difahami silalah tulis komen anda
dalam ruangan "comments" yang terletak diatas tandatangan saya.
Respon anda adalah dialu-alukan, sekian terima kasih. 73

Callsign bagi negara Malaysia adalah seperti berikut:

Sem Malaysia - KELAS A - 9M2
Sem Malaysia - KELAS B - 9W2
Sabah - KELAS A - 9M6
Sabah - KELAS B - 9W6
Sarawak - KELAS A - 9M8
Sarawak - KELAS B - 9W8

Contoh soalan seperti berikut.
1. Awalan "callsign" bagi penruntukan radas
stesen amatur Kelas A yang menetap di
Sarawak ialah:
a) 9M8
b) 9M7
c) 9M6
d) 9M2


Yuran tahunan
KELAS A RM36.00
KELAS B RM24.00
PANCAR ULANG RM60.00
Yuran pendaftaran sebanyak RM60.00 dikenakan bagi setiap lesen.

Contoh soalan seperti berikut.
2.Berdasarkan kepada peraturan-peraturan Komunikasi
dan Multimedia (Spektrum)
2000. berapakah jumlah
yuran tahunan bagi
Stesen Pengulang Radio Amatur?
a) RM 60.00
b) RM 24.00
c) RM 30.00
d) RM 120.00

MENGENAI RADIO AMATUR
AKTA KOMUNIKASI & MULTIMEDIA (SPECTRUM)
PERATURAN 2000:
PERKHIDMATAN RADIO KOMUNIKASI
(TERMASUK TERRESTRIAL & SATELITE)
DIMANA KEGUNAAN STESYEN ADALAH UNTUK
TUJUAN LATIHAN SENDIRI, BERKOMUNIKASI &
UJIKAJI TEKNIKAL YG DIJALANKAN DGN
KEBENARAN & INGIN MENDALAMI TEKNIK
RADIO ATAS USAHA PERIBADI & TIADA PUNYAI
NIAT NIAT YG LAIN.
Petikan dari ASTRA

Contoh soalan seperti berikut.

3. Apakah definisi bagi Perkhidmatan Radio
Amatur?
a) Suatu perkhidmatan radiokomunikasi yang
dijalankan oleh individu selain dari pemberi
perkhidmatan telekomunikasi
b) Suatu perkhidmatan radiokomunikasi yang
dijalankan oleh orang yang bukan
professional
c) Suatu perkhidmatan radiokomunikasi yang
dijalankan oleh juruteknik bagi maksud
latihan diri sebagai pengumum radio
d) Suatu perkhidmatan radiokomunikasi bagi
maksud latihan diri, interkomunikasi dan
penyiasatan teknikal yang dikendalikan oleh
amatur


Untuk mengendalikan stesyen radio amatur.
-Memiliki lesen peruntukan radas (Apparatus assignment)
yangsah.
-Dikeluarkan oleh SKMM. Suatu badan yang bertanggung
jawab keatas sistem komunikasi.

Contoh soalan seperti berikut.
4. Di Malaysia, sebuah stesen radio amatur
adalah sesuatu yang:
a) dibenarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi
dan Multimedia Malaysia (SKMM) untuk
dikendalikan dalam jalur frekuensi amatur
b) dimiliki dan dikendalikan oleh seseorang
yang tidak melibatkan; diri secara
professional dalarri bidang
radiokomunikasi
c) digunakan secara eksklusif bagi
menyediakan perhubungan dua hala
sehubungan dengan aktiviti-aktiviti
pertubuhan-pertubuhan bersukan amatur
d) digunakan sebagai keutamaan bagi
perhubungan kecemasan ketika banjir,
gempa bumi dan bencana yang
seumpamanya

PROSEDUR PEMASANGAN
Setelah memiliki lesen yang sah anda boleh
memiliki peralatan seperti berikut, dengan syarat
hanya satu sahaja boleh beroperasi dalam satu satu masa.
-STESYEN DIPENGKALAN (BASE)
-STESYEN MOBIL: OPERASI DALAM
KENDERAAN.
-MUDAH ALIH (PORTABLE) - OPERASI
-SELAIN DARI ALAMAT DLM LESEN.
-STESYEN BUMI - SATELIT RADIO

Contoh soalan seperti berikut.
5. Sebelum mengendalikan stesyen radio
amatur di dalam kenderaan, anda mestilah:
a) memberitahu Jabatan Pengangkutan Jalan
nombor pendaftaran kenderaan anda yang
telah dipasang dengan kelengkapan radio
amatur
b) memberitahu suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia Malaysia tentang hasrat anda
itu
c) memiliki penruntukan radas stesen amatur
yang sah
d) memperoleh permit dan "callsign"
tambahan

Untuk sesi ini dan seterusnya jawapan bagi setiap soalan
tulisannya ditebalkan.

No comments: