23 November 2009

Panduan ke dua puluh empat (RAE)

Jenis Pancaran
Lebar band pesawat komunikasi sudah diatur secara internasional,
ialah bahwa untuk SSB kelebaran maksimum adalah 3 Kc dan
untuk DSB kelebaran band maksimum 6 Kc, sehingga band
frekuensi dapat digunakan secara efisien.
Petikan dari wikipedia

1. Apakah jenis pancaran yang dihasilkan oleh
pemancar telefon radio yang menggunakan
pemodulat terimbang diikuti dengan penuras
laluan jalur 2.5 kHz?

a) PM
b) AM
c) SSB

d) FM

No comments: