22 November 2009

Panduan ke dua puluh tiga (RAE)

Superheterodyne
Bahagian penerima sekarang menggunakan cara
yang disebut superheterodyne. Heterodyne ertinya
mencampurkan dua frekuensi sehingga diperoleh
frekuensi baru, misalnya frekuensi 3.855 Kc dicampur
dengan frekuensi Local Oscillator 4.310 Kc,
menghasilkan dua frekuensi baru 8.165 Kc
dan 455 Kc ialah hasil penjumlahan dan
pengurangan kedua frekuensi.
Petikan dari wikipedia

1. Sebutan heterodin digunakan untuk
menggambarkan:
a) percampuran dua isyarat
b) kebolehtahanan terhadap suhu bagi suatu
peranti
c) keadaan apabila voltan adalah sefasa dengan
arus

d) keadaan bagi resonan

No comments: