08 November 2009

Panduan ke lapan (RAE)


Petikan dari IARU
Untuk pembesaran sila double klik pada peta

Sila perhatikan peta di atas. Garisan kelabu tebal
adalah Regions atau Wilayah manakala garisan
cokelat adalah Zone.

Cuba anda perhatikan pada peta Malaysia. Inya
terletak dalam Regions dan Zone mana? Tentunya
Regions (Wilayah) 3 dan Zone 54. Dari panduan
ringkas saya itu tentu anda dapat menjawab
soalan dibawah:

1. Bagi tujuan kawal seliaan, dunia ini telah,

dibahagikan oleh Kesatuan Tekomunikasi

Antarabangsa (ITU) kepada wilayah-wilayah

yang setiap satunya diperuntukkan spektrum

radio yang berbeza. Di wilayah manakah

Malaysia diletakkan?

a) Wilayah 1

b) Wilayah 2

c) Wilayah 3

d) Wilayah 4

No comments: