18 November 2009

Panduan ke sembilan belas (RAE)

Amateur Radio Operator's Certificate
Peraturan 27 (1) daripada Peraturan-peraturan
Komunikasi dan Multimedia (Technical Standard)
Peraturan 2000 menyatakan bahawa tiada seorang
pun boleh menjalankan atau
mengendalikan apa-apa kegiatan dalam suatu
bidang kemahiran yang ditetapkan melainkan
jika orang itu diperakui
Terjemahan dari: guidelines for Amateur Radio In Malaysia

1. Peraturan 27(1) dari Peraturan-peraturan
Komunikasi dan Multimedia (Standard
Teknik) 2000 menyatakan bahawa:
a) tiada seorang pun boleh memancarkan manamana
bahagian dari spektrum frekuensi
melainkan jika orang itu dilesenkan
b) tiada seorang pun boleh menjalankan atau
mengendalikan apa-apa kegiatan dalam suatu
bidang kemahiran yang ditetapkan melainkan
jika orang itu diperakui
c) tiada seorang pun dibenarkan mengendalikan
sebarang kelengkapan radio amatur
melainkan jika kelengkapan tersebut
diperakui oleh SIRlM
d) tiada seorang pun boleh menjalankan atau
mengendalikan apa-apa kegiatan dalam
perkhidmatan radio amatur melainkan jika
orang itu mampu untuk rrrengendalikan suatu

stesyen radio amatur dengan betul

No comments: