19 November 2009

Panduan ke dua puluh (RAE)

Balun
Balun adalah alat yang digunakan untuk
menyesuaikan impedansi antara antena dengan
coaxial cable ia digunakan juga untuk
menghubungkan antara feeder line yang
unbalance misalnya coaxial cable dengan
antena yang balance misalnya antena dipole.

1. Apakah itu "balun"?
a) Suatu peranti untuk memadankan suatu talian
tak seimbang bagi membekalkan kuasa ke
suatu beban seimbang atau sebaliknya

b) Suatu peranfi untuk memad nkan galangan di
antara dua talian sepaksi
c) Suatu peranti yang digunakan untuk
menyambungkan mikrofon kepada pemodulat
seimbang
d) Suatu pengimbanglawan yang digunakandengan sistem pemutar azimut atau dongakkan

No comments: