12 November 2009

Panduan ke tiga belas (RAE)
Panduan kali ini anda hendaklan belajar untuk
membuat analisa terhadap sesebuah carta.
Berikut adalah carta yang menerangkan
tentang band plan (Pelan jalur) bagi radio
amatur di Malaysia.

Amateur Radio Frequency Band Plan of Malaysia (Pelan Jalur)

Class A License Operating Privilege

(for 9M call sign operators)

Frequency Band (MHz)

Maximum Power Level (Watt PEP)

Class of Emission

1.8

2.0

25

3.5

3.9

400

7.0

7.1

400

10.1

10.15

400

14.0

14.35

400

18.068

18.168

400

A1A, A2A, A3E,

21.0

21.45

400

F1A, F2A, F3E,

24.89

24.99

400

J3E, R3E

28.0

29.7

400

50.0

54.0

400

144.0

146.0

400

146.0

148.0

400

430.0

440.0

100

1,240

1,300

100

2,300

2,450

50

3,300

3,500

50

5,650

5,850

50

10,000

10,500

50

A1A, A2A, A3E,

24,000

24,250

50

A3C, C3F,

47,000

47,200

50

F1A, F2A, F3E,

75,500

81,000

50

J3E, R3E

119,980

120,020

25

142,000

144,000

25

144,000

149,000

25

244,000

248,000

25

248,000

250,000

25

Class B License Operating Privilege

(for 9W call sign operators)

Frequency Band (MHz)

Maximum Power Level (Watt PEP)

Class of Emission

28.0

29.7

50

50.0

54.0

50

A3E,

144.0

146.0

50

F1A, F2A, F3E,

146.0

148.0

50

J3E, R3E

430.0

440.0

50

Berpandukan carta diatas sila jawab dua soalan dibawah

1. Apa itu pelan jalur?

a) Garispanduan sukarela yang dibangunkan

oleh SKMM yang membolehkan penggunaan

mod -mod pengendalian yang berbeza di

dalam suatu jalur amatur

b) Garispanduan lengkap daripada SKMM

untukmenentukan jalur frekuensi amatur

c) Satu pelan jadual pengendalian di dalam

jalur amatur yang diterbitkan oleh SKMM

d) Suatu pelan yang difikirkan oleh suatu kelab

sebagai penggunaan terbaik suatu jalur

frekuensi ketika suatu pertandingan


2. Kuasa keluaran maksima yang dibenarkan

dari stesyen radio amatur Kelas A ialah:

a) 300 Watt PEP

b) 400 Watt PEP

c) 500 Watt PEP

d) 9000 Watt PEP

No comments: