29 November 2009

Panduan ke tiga puluh empat (RAE)

Ciri AU Pemuat
Apabila pemuat dicas dan dinyah cas dengan bekalan
voltan yang berlainan, arus ulang alik boleh mengalir.
Jumlah arus mengalir dalam litar dengan voltan rupasinus
yang dibekalkan bergantung kepada regangan berkemuatan
yang terbina oleh pemuat tersebut. Oleh kerana regangan
berkemuatan ini menentang arus yang mengalir dalam
litar dan ia diukur dalam ohm.

Pada asasnya apabila saiz pemuat atau frekuensi bertambah,
regangan akan berkurangan. Peranan frekuensi dalam
aktiviti ini seperti pada graf dibawah. Dari graf
apabila frekuensi bertambah, regangan pemuat
berkurangan dan apabila frekuensi berkurangan
regangan bertambah. Ia adalah benar untuk
semua pemuat di dalam AU.
Dua kenyataan umum boleh dibuat mengenai
pemuat di dalam litar AU dan AT:
1. Pemuat menjadi litar terbuka dalam arus AT.
2. Pemuat kurangmemberi penentangan kapada
AU daripada AT.
Rujukan dari: Asas Elektronik edisi kedua

1. Regangan bagi suatu pemuat akan:
a) kekal malar dengan perubahan frekuensi
b) meningkat dengan peningkatan frekuensi
c) menurun dengan peningkatan frekuensi
d) meningkat dengan penurunan frekuensi

No comments: