30 November 2009

Panduan ke tiga puluh lima (RAE)

Pengayun
Pengayun merupakan alat untuk menukar arus terus (AT)
kepada arus ulang alik (AU). Ianya boleh dikelaskan kepada
dua kategori berdasarkan bentuk gelombang yang dikeluarkan.
iaitu pengayun rupasinus dan pengayun bukan rupasinus.

Litar tertala pengayun Hartley mengandungi
Aruhan tersendap dan pemuat selari. Pengayun ini
Ialah pengayun grlombang rupasinus LC.

Pengayun Colpitts menggunakan pemuat terpisah
Untuk membentuk litar salun. Seperti pengayun
Hartley, boleh di tala dalam julat frekuensi yang
Lebar.

Kesimpulan kedua-dua penganyun ini boleh ditala
Atau pun boleh diubah, dengan kata lain ‘pengayun
Frekuensi boleh ubah (VFO).

1. Jenis litar pengayun yang manakah yang
kebiasaannya digunakan dalam suatu VFO?

a) Pierce dan Zener
b) Colpitts dan Hartley
c) Armstrong dan de Forest

d) Suap balik negatif dan suap balik terimbang

No comments: