27 November 2009

Panduan ke tiga puluh satu (RAE)

Pemuat Tetap
Binaan pemuat yang paling mudah terdiri daripada
dua plat pengalir yang dipisahkan oleh bahan penebat
(dielektrik) seperti kertas, mika dan poliestrin. Kedua-
dua plat disambung ke pengkalan luaran pemuat. Salah
satu pengkalan ini disambungkan ke bahagian negatif
litar sementara pengkalan yang satu lagi disambung
ke bahagian positif litar. Apabila suis ditutup terdapat
elektron yang berlebihan pada plat negatif dan pada
masa yang sama elektron akan meninggalkan plat
positif. Perbezaan keupayaan di antara kedua-dua
plat akan terus meningkat sehinggalah voltan yang
merentangi pemuat sama dengan voltan bekalan.
Pada ketika ini pemuat dikatakan sebagai berada
dalam keadan bercas.
Petikan dari elektronik mekanik motor


1. Dimanakah tenaga disimpan di dalam suatu
pemuat yang dicaskan?

a) Voltan yang merintasi terminal-terminalnya
b) Arus yang dikenakan kepada pemuat
c) Medan elektrik di antara plat-platnya
d) Bentuk kemagnetannya

1 comment:

Al Quds Travel said...

Al Quds Travel Welcome You :-

"AL QUDS TRAVEL FAIR 09"
Date : 10,11,12 December 2009
Time : 10.30 am - 10.00 pm
Venue : Ruang Legar KB Mall K.Bharu
Organizer : Al Quds Travel Sdn Bhd
Official Radio : THR Gegar FM
Tel No : 609-747 9999

Diskaun hebat untuk semua
pakej pelancongan!!!