26 November 2009

Panduan ke tiga puluh (RAE)

Perintang Tetap
Perintang tetap yang biasa diperbuat dari rencaman
karbon. Nilai perintang jenis ini boleh ditentukan
dengan cara mengawal jumlah zarah karbon di dalam
bahan binaannya. Jumlah karbon yang lebih banyak
akan mengurangkan nilai rintangan perintang. Nilai
rintangan (dalam unit ohm) satu-satu perintang
ditunjukkan melalui gelang-gelang berwarna-warni
yang terdapat di sekeliling perintang tersebut.
Petikan dari elektronik mekanik motor

1. Bagaimana anda boleh menentukan kadar
had-terima elektrikal bagi suatu perintang karbon?
a) Dengan menggunakan meter gelombang
b) Dengan menggunakan kod warna perintang
c) Dengan menggunakan teorem "Thevenin"
untuk perintang

d) Dengan menggunakan kod "Baudot"

No comments: