26 November 2009

Panduan ke dua puluh sembilan (RAE)

Fius
Fius, kait boleh lakur dan pemutus litar adalah
peranti yang dipasang pada litar pendawaian
untuk memberikan perlindungan daripada
pengaliran arus lebih.

Nilai yang ditanda pada sesuatu fius merupakan
aliran maksimum (dalam Ampere) yang dibenarkan
dan dikenali sebagai nilai terkadar. Apabila aliran
arus melalui fius melebihi nilai terkadarnya, fius
tersebut akan ‘terbakar’ (Jalur logam akan cair)
dan perlu diganti dengan fius yang baharu. Fius
gantian mestilah mempunyai nilai terkadar yang
sama dengan fius asal disamping dari jenis yang
sama.

Apabila aliran arus melebihi nilai terkadar sesuatu
litar, kait boleh lakur akan cair dan memutuskan
litar. Buih-buih yang muncul di dalam penutup
penebatan kait tersebut telah cair atau telah
mengalami pemanasan yang lebih teruk.

Jika salah satu daripada dua keadaan ini berlaku
kedudukan punca kerosakan mesti dipastikan
dan dibaiki terlebih dahulu sebelum dipasang
kait boleh lakur gantian dengan sais dan jenis
sama dengan yang asal.
Petikan dari elektronik mekanik motor
1. Mengapa anda perlu menggunakan fius?
a) Untuk menghasilkan litar pintas apabila
terdapat terlalu banyak arus di dalam liter
b) Untuk menukar arus terus kepada arus ulang alik
c) Untuk menukar arus ulang alik kepada arus terus
d) Untuk menghasilkan litar terbuka apabila

terdapat terlalu banyak arus di dalam litar

No comments: