10 November 2009

Panduan ke sebelas (RAE)

ITU Phonetics

A = Alpha B = Bravo C = Charlie D = Delta E = Echo

F = Foxtrot G = Golf H = Hotel I = India J = Juliet

K = Kilo L = Lima M = Mike N = November O = Oscar

P = Papa Q = Quebec R = Romeo S = Sierra T = Tango

U = Uniform V = Victor W = Whiskey X = Xray

Y = Yankee Z = Zulu


Sila hafal ITU Phonetics di atas dan apabila ingat

cuba jawab soalah di bawah.


1. Yang mana satukah di antara pilihan berikut

adalah penggunaan salah bagi abjad fonetik

antarabangsa?

a) Alfa

b) Beta

c) Charlie

d) Delta

2. Yang mana satukah di atara pilihan berikut

menggunakan abjad fonetik antarabangsa yang

betul bagi mengeja perkataan "SHIP"?

a) Singapore Hawaii Italy Paris

b) Santiago Honolulu India Paris

c) Sierra Hotel Italy Papa

d) Sierra Hotel India Papa

No comments: