09 November 2009

Panduan ke sepuluh (RAE)

Q kod
Saya lebih suka diawalkan penggunaan Q kod
supaya anda dapat membiasakan diri dengannya.
Q kod perlu dihafal, dengan ini anda menpunyai
masa yang cukup dalam proses pembelajaran
untuk menghadapi RAE nanti.

Dengan ini di sertakan Q kod yang sepatutnya
anda ingat untuk menduduki RAE. Tidak semua
akan keluar tapi biasanya tiga atau empat
soalan akan keluar, rasanya tidak rugi sekiranaya
anda dapat mengingatinya.

Q kod yang saya tebalkan adalah biasa digunakan
oleh rakan ham.PERTANYAAN PERNYATAAN/JAWAPAN
QRA Apa nama stesyen Anda?
QRA?
Nama Stesyen Saya……
QRA……
QRB Berapa Jauh stesyen anda dari tempat saya?
QRB?
Jarak Antara kita adalah 10(M/Km)
QRB 10(M/Km)
QRD Hendak Kemana dan dari mana?
QRD?
Ke Kuala Lumpur dari Mersing
QRD Kuala Lumpur Mersing
QRG Berapa Frekuensi saya sebenarnya?
QRG?
Frekuensi anda adalah…..(MHz/KHz)
QRG…..(MHz/KHz)
QRH AApakah Frekuensi saya bergerak/bergesel?
QRH?
Frekuensi anda bergerak/bergesel…..KHz
QRH…..KHz Down/Up (Kalau bergerak)
QRH N (kalau tidak bergerak)
QRI Bagaimana nada Pancaran Saya?
QRI?
"Nada Pancaran anda……"
"QRI……."
(1: Baik 2: Sederhana 3: Tidak Baik)
QRK Bagaimana Readibility signal saya?
QRK?
"Readibility signal anda adalah…."
"QRK ..."
((1: Sangat lemah 2: Lemah 3: Sederhana 4: Kuat 5: Kuat Sekali
QRL "Apakah anda sibuk?" atau "Apakah frekuensi ini sedang dipergunakan?"
QRL?
"Ya, saya sedang sibuk" atau "Frekuensi ini sedang dipergunakan oleh ... (nama stesyen)"
"QRL" atau "QRL ... (nama stesyen)"
QRM Apakah anda terganggu oleh signal lain?
QRM?
"Saya ..." atau "QRM ..."
(1:Tidak terganggu, 2:Agak terganggu, 3:Terganggu, 4:Terganggu sekali, 5:Sangat terganggu)
QRN Apakah anda mengalami gangguan statik?
QRN?
"Saya ..." atau "QRN ..."
(1:Tidak terganggu, 2:Agak terganggu, 3:Terganggu, 4:Terganggu sekali, 5:Sangat terganggu)
QRO Haruskah saya memperkuatkan daya pancar saya?
QRO?
Kuatkanlah daya pancar anda
QRO
QRP Haruskah saya mengecilkan daya pancar saya?
QRP?
Kecilkanlah daya pancar anda
QRP
QRQ Perlukah saya percepat pengiriman?
QRQ?
Percepat pengiriman ... WPM
QRG ... WPM
QRQ N (kalau tidak perlu)
QRR Sudahkah anda bersiap untuk menerima CW?
QRR?
Kirimlah ... WPM
QRR ... WPM
QRS Perlukah pengiriman diperlambat?
QRS?
Perlambat pengiriman ... WPM
QRS ... WPM
QRT Apakah pengiriman ingin dihentikan?
QRT?
Hentikan pengiriman
QRT
QRU Apakah ada sesuatu untuk saya?
QRU?
Tidak ada sesuatu untuk anda
QRU
QRV Apakah anda sudah siap?
QRV?
Saya telah siap
QRV
QRW Apakah ... (stesyen) harus saya beritahu bahawa anda memanggilnya pada ... (MHz/KHz)?
QRW?
Beritahulah ... (stesyen) bahawa saya memanggilnya pada ... (MHz/KHz)
QRW ... (nama stesyen) ... (MHz/KHz)
QRX Bila anda akan memanggil saya lagi?
QRX?
Saya akan panggil anda ... (waktu) ... (KHz/MHz)
QRX ... (waktu) ... (MHz/KHz)
QRY Bila giliran saya?
QRY?
Giliran anda setelah ... (nama stesyen)
QRY ... (nama stesyen)
QRZ Siapa memanggil saya?
QRZ?
Anda dipanggil ... (nama stesyen) di ... (MHz/KHz)
QRZ ... (nama stesyen) ... (MHz/KHz)
CodePERTANYAAN PERNYATAAN/JAWAPAN
QSA Berapa kekuatan signal saya?
QSA?
"Signal anda ..." anda "QSA ..."
(1:Sangat lemah, 2:Lemah, 3:Cukup, 4:Kuat, 5:Kuat sekali)
QSB Apakah signal saya tidak konsitan/turun-naik?
QSB?
Signal anda tidak konsitan/turun-naik
QSB
QSD Apakah keying saya rosak?
QSD?
Keying saudara rosak
QSD
QSG Haruskah saya mengirim ... berita sekaligus?
QSG?
Kirimlah ... berita sekaligus
QSG ... (jumlah berita)
QSK Dapatkah anda mendengar saya diantara pancaran saudara?
QSK?
Saya dapat mendengar anda diantara signal saya sendiri
QSK
QSL Apakah semua dapat diterima dengan baik?
QSL?
Saya terima semua dengan baik
QSL
QSM "Haruskah saya ulang pengiriman berita yang telah saya kirim?" atau "Haruskah saya ulang pengiriman ... (nomor/jumlah) berita sebelumnya?"
QSM?
"Ulangi berita yang telah anda kirim" atau "Ulangi pengiriman ... berita yang telah anda kirim"
"QSM" atau "QSM ... (nomor/jumlah)"
QSN Apakah anda mendengar saya pada ... (MHz/KHz)?
QSN?
Saya mendengar saudara pada ... (MHz/KHz)
QSN ... (Mhz/KHz)
QSO Apakah anda dapat berkomunikasi dengan ... (nama stesyen)?
QSO ... (nama stesyen)?
Saya dapat berkomunikasi dengan ... (nama stesyen)
QSO ... (nama stesyen)
QSP Dapatkah anda menyampaikannya kepada ... (nama stesyen)?
QSP ... (nama stesyen)?
Ya, akan saya sampaikan kepada ... (nama stesyen)
QSP ... (nama stesyen)
QSX Mahukah anda mendengarkan ... (nama stesyen) pada ... (MHz/KHz)?
QSX ... (nama stesyen) ... (MHz/KHz)?
Saya akan mendengarkan ... (nama stesyen) pada ... (MHz/KHz)
QSX ... (nama stesyen) ... (MHz/KHz)
QSY "Apakah saya harus pindah ke frekuensi lain?" atau "Apakah saya harus bertukar ke ... (MHz/KHz)?"
"QSY?" atau "QSY ... (MHz/KHz)?"
"Anda harap pindah ke frekuensi lain" atau "Anda harap pindah ke ... (MHz/KHz)"
"QSY" atau "QSY ... (MHz/KHz)"
QSZ Haruskah saya mengirim setiap kata/susunan kata lebih dari satu kali?
QSZ?
Kirimlah setiap kata/susunan kata ... kali
QSZ ... (pengulangan)

PERTANYAAN PERNYATAAN/JAWAPAN
QTA Apakah berita nombor ... dibatalkan?
QTA ... (nombor berita)?
Berita nombor ... agar dibatalkan
QTA ... (nombor berita)
QTC Berapa berita lagi yg harus dikirim?
QTC?
"Ada ... (jumlah) berita lagi" atau "Ada ... (jumlah) berita untuk ... (nama stesyen)"
"QTC ... (jumlah berita)" atau "QTC ... (nama stesyen)"
QTH Dimana kedudukan anda? (BUKAN kedudukan rumah/alamat)
QTH?
Saya sedang di ... (nama lokasi/kedududkan)
QTH ... (nama lokasi/kedudukan)
QTN Pukul berapa saudara pergi dari ... (tempat/lokasi)?
QTN ... (tempat/lokasi)?
Saya pergi dari ... (tempat/lokasi) pukul ...
QTN ... (tempat/lokasi), ... (jam/waktu)
QTR Pukul berapa ketika ini?
QTR?
Ketika ini pukul ...
QTR ... (jam/waktu)
QTV Haruskah saya bersedia pada ... (MHz/KHz) pukul ...
QTV ... (MHz/KHz), ... (jam/waktu)?
Anda diharap bersedia pada ... (MHz/KHz) pukul ...
QTV ... (MHz/KHz), ... (jam/waktu)
QTX Dapatkah anda tetap berkomunikasi dengan saya hingga pukul ...
QTX ... (jam/waktu)?
Saya akan tetap berkomunikasi dengan anda sampai pukul ...
QTX ... (jam/waktu)

Contoh soalan adalah lebih kurang berikut:

QRT
QRT Apakah pengiriman ingin dihentikan?
QRT? Hentikan pengiriman

1. "QRT" bermaksud:
a) Tutup tamat
b) Berjaga jaga
c) Pemudaran
d) Kuasa rendah

QTH
QTH Dimana kedudukan anda? (BUKAN kedudukan rumah/alamat)
QTH? Saya sedang di ... (nama lokasi/kedududkan)
QTH ... (nama lokasi/kedudukan)

2. Apakah kod "Q" yang betul bagi "apakah
lokasi anda?"
a) QSY
b) QSP
c) QRP
d) QTH

QSB
QSB Apakah signal saya tidak konsitan/turun-naik?
QSB? Signal anda tidak konsitan/turun-naik

3. Kod "Q" yang betul bagi "adakah isyarat saya
memudar?" ialah:
a) QSD
b) QSB
c) QRN
d) QRH

No comments: